hypertexter.se
webbtidskrift för kultur och historia
Avdelning Historia

Senast uppdaterad 2018-09-23

Innehåll


Ett block om tiden före den stora nedisningen

Tre essäer i listan ovan bildar ett sammanhängade block, som beskriver utveckling i Europa från för 50 000 år sedan fram till för 20 000 år sedan. Essäerna kan läsas som en sammanhängande svit:


Ett reportage från Pembrokeshire i Wales kan räknas till de historiska essäerna och beskriver bl a megalitkulturen i Wales. Läs även reportaget om Ministaden S:t David med sin enorma katedral


Avdelningens meny före sabotaget.
Obs! länkarna finns inte!


© 2018 hypertexter.se.
Bilder och texter får inte lånas utan tillstånd. Citat ur texter är tillåtet med angivande av källan.