Historiens Fenix
webbsajt för historia och kultur

Du är här: Första sidan

Säljägarna lägerplats i Tyresta nationalpark

För 9900 år sedan låg här i Tyresta nationalpark en hydda bebodd av säljägare.

Välkommen till Historiens Fenix

Historiens Fenix är en av de största svenska sajterna med texter i förhistoriska och historiska ämnen. Artiklarna spänner över en tid av en miljon, då den första människan med talets gåva, alias Homo heidelbergensis, trädde fram. Men tyngdpunkten ligger i tiden efter den moderna människans utvandring från Afrika. Under den långa istiden i Europa är gravettienkulturen den mest anmärkningsvärda med strukturinslag som föregrep vad som skulle komma med uppkomsten av jordbrukarbyar. Men sajten försöker också följa människans idéutveckling. Det har lett till upptäckten av ett bortglömt folk i Anatolien som kallades subarer. Därtill har kommit i dagen en gudom som synar världen. Den tycks ha haft sitt ursprung i Göbekle Tepe i sydöstra Anatolien (ett subarland!) och spreds över världen till Sverige och Finland från västra Sibirien samt nedöver Östeuropa och Västasien ända till Mesopotamien.
   Förutom det historiska materialet finns i Historiens Fenix presentationer av olika europeiska konstnärer samt en särskild avdelning för diskussion om ”Livsåskådning” på nybanande materiell grund. Nyligen har lagts till en Skönlitterarär avdelning.

En skönlitterärt block med science fiction-noveller:


De historiska artiklarna i kronologisk ordning:


Kulturartiklarna:


Betraktelser


Sidan senast uppdaterad: 2023-08-27