Sören G Lindgren

Sören G Lindgren

Historiens Fenix
webbtidskrift för kultur och historia
| | | |
Du är här: >> Avdelning >> Utgivaren


UTGIVAREN


Utgivaren av Historiens Fenix, webbsajt för historia och kultur, är Hanveden hypertexter. Det är webbversionen av Hanvedens förlag, som gett ut ett antal böcker om bl a haningebygden. Förlaget är i sin tur en enmansshow för Sören G Lindgren.

Sören är författare och kulturjournalist. Som författare har han gett ut följande diktsamlingar:

 • Ornament 1954
 • De tolv 1956
 • Exil 1957
 • Abals död 1958
 • Politiska dikter 1972
 • Moln, som slits sönder 1977

Därutöver har han gett ut följande essäer:

 • Skönlitterär utgivning i dag i serien Finska språket i Sverige 1980
 • Skriv! tillsammans med B-I Stockfelt-Hoatson 1988
 • Problemet Kalvsvik 1992
 • 9000 år haningebygd tillsammans med Johnny Couchér 1993
 • Jordbrogravfältet och äldre järnåldern 1994

Sören föddes i Kyrkslätt i Finland år 1935. Han blev student från Grankulla Samskola år 1955. Efter lumpen studerade han samhällsvetenskap och filosofi vid Helsingfors universitet. År 1960 blev han utnämnd till kulturredaktör vid eftermiddagstidningen Nya Pressen i Helsingfors. Hösten 1964 blev han kulturredaktör vid veckotidningen Medborgaren i Stockholm. Följande år valde han att arbeta som free lance journalist och skrev bl a i Expressen, Dagens Nyheter och för Svenska Nyhetsbyrån.

I mitten på 1970-talet drog han igång det sverigefinska förlaget Finn-Kirja. Han hade hjälp av dåvarande Raben & Sjögrens förlag. År 1989 grundade han Hanvedens förlag. Tack vare det förlaget fick Haninge kommun äntligen en mera omfattande litteratur som beskrev kommunens historia. Strax före år 2000 grundade Sören Taurnet – teletidning för Södertörn. Det var den första lokaltidningen på webben i Sverige. Sedan två decennier ägnar han huvuddelen av sin tid åt hypertexter.se, sedan 2020 omdöpts till Historiens Fenix.


Det speciella med det paleoantropologiska och förhistoriska artikelmaterialet i Historiens Fenix är att beskrivningarna betonar den idémässiga korspollineringens och gåvoutbytet/handelns betydelse för den historiska utvecklingen. Det finns inga motsvarande beskrivningar i Sverige eller Finland.


Sören G Lindgren kan nås på e-mail arkeosofen@gmail.com eller telefon 076-141 03 45, alternativt 08-777 75 05.

2023-06-23.© 2022 Historiens Fenix.
Bilder och texter får inte lånas utan tillstånd. Citat ur texter är tillåtet med angivande av källan.