Fågel Fenix reser sig ur askan
Fågel Fenix reser sig ur askan. Bild efter Friedrich Johann Justin Bertuch (1747-1822).

Historiens Fenix
webbsajt för historia och kulturSören vid havet
Webbsajtens skapare, Sören G Lindgren, vid vattnen utanför Nessebar i Bulgarien, det gamla Trakien, där antikens greker hade kolonier, inte minst i Nessebar, vilket fynd av gravar på land och ankare på vikbottnen bekräftar. Foto Historiens Fenix.

Kom med på
en resa i tiden

Välkommern till Historiens Fenix

Du har kommit till en av de största svenska sajterna med texter i förhistoriska och historiska ämnen. Artiklarna spänner över en tid av en miljon år. Det var då som den första människan med talets gåva, alias Homo heidelbergensis, trädde fram. Men tyngdpunkten ligger i tiden efter den moderna människans utvandring från Afrika. Under den långa istiden i Europa var gravettienkulturen den mest anmärkningsvärda med strukturinslag som föregrep vad som skulle komma med uppkomsten av jordbrukarbyar. Men sajten försöker också följa människans idéutveckling. Det har lett till upptäckten av ett bortglömt folk i Anatolien som kallades subarer. Därtill har kommit i dagen en gudom som synar världen. Den tycks ha haft sitt ursprung i Göbekle Tepe i sydöstra Anatolien (ett subarland!) och spreds över världen till Sverige och Finland från västra Sibirien samt nedöver Östeuropa och Västasien ända till Mesopotamien. Förutom det historiska materialet finns i Historiens Fenix presentationer av olika europeiska konstnärer samt en särskild avdelning för diskussion om ”Livsåskådning” på nybanande materiell grund. Nyligen har lagts till en Skönlitterarär avdelning.

Kom med på en tur till rymden:


Följ med genom tiden:


In i framtidens tankar:


Hur är det idag?


Sidan senast uppdaterad: 2023-11-05