hypertexter.se
webbtidskrift för kultur och historia

Första sidan

Den simplistiska traditionen i indoeuropeisk språkhistoria

Oscar_Montelius

Oscar Montelius (bilden) var en av Sveriges främsta arkeologer och en ledande svensk kulturpersonlighet kring sekelskiftet 1900. Utan att han förstod det lade han grunden till en simplistisk tanketradition genom att hävda att det var i Sverige som det indoeuropeiska urspråket en gång uppstod. Sedan tog den tyska arkeologen Gustaf Kossinna efter honom men flyttade urhemmet till Tyskland. Efter 1956 kom Marija Gimbutas med ett nytt alternativ genom att välja de ryska slätterna norr om Svarta havet till urhemmet. Men tänk om det var någonstans i Centralasien som urhemmet låg? Läs mer om denna möjlighet i diskussionsinlägget Den indoeuropeiska frågan.

Övriga utlagda artiklar:

Karin Hellman och Damen från Willendorf
Kent Ullberg och dinosaurierna
Den märkliga gravettienkulturen
Människorna under den stora nedisningen
Erik Lindegren och mystiken
Tykö Sallinen – finska Finlands första modernist
Gåtan Pytheas
I kulturhistoriens gryning
Ut från Afrika
Europa för 40 000 år sedan
Varför blev Troja en så berömd stad?
Meningen med universum
Alla kulturers moder
Visst har vi minnen från framtiden


Sidan senast uppdaterad: 2018-08-20© 2018 hypertexter.se.
Bilder och texter får inte lånas utan tillstånd. Citat ur texter är tillåtet med angivande av källan.