hypertexter.se
webbtidskrift för kultur och historia

Första sidan

Munkarna i Aladzha och mörk materia

Aladzhaklostret

I grottorna och hålorna i en 40 m hög klippvägg i Goldens Sands nationalpark i östra Bulgarien bodde och levde på 1400- 0ch 1500-talen grekisk-ortodoxa munkar. Sören G Lindgren har besökt klosterruinen men upplevde sig överraskande få kontakt med munkarnas oerhörda sorg över en förlorad broder tack vare den mörka materia de lämnat efter sig. Läs mer i livsåskådningsartikeln Mörk materia som en personlig hypotes.

Övriga utlagda artiklar:

Lovsång i Helsingfors (Stadens nya bibliotek).
Levanten före natufierna (En mosaik av kulturer).
Den stora våren (Europa efter istiden).
Den indoeuropeiska frågan (Swedish version)
The Indo-European issue (English version)
Karin Hellman och Damen från Willendorf
Kent Ullberg och dinosaurierna
Den märkliga gravettienkulturen
Människorna under den stora nedisningen
Erik Lindegren och mystiken
Tykö Sallinen – finska Finlands första modernist
Gåtan Pytheas
Den första människan med talets gåva (Homo heidelbergensis)
Ut från Afrika
Europa för 40 000 år sedan
Varför blev Troja en så berömd stad?
Meningen med universum
Alla kulturers moder (Den natufiskak kulturen)
Visst har vi minnen från framtiden


Sidan senast uppdaterad: 2019-08-15© 2019 hypertexter.se.
Bilder och texter får inte lånas utan tillstånd. Citat ur texter är tillåtet med angivande av källan.